Màng Co Bọc Thực Phẩm Tự Hủy

Màng Co Bọc Thực Phẩm Tự Hủy thân thiện môi trường dùng bọc thực phẩm. Thích hợp dùng làm bao bì trong ngành y tế, nông nghiệp, thực phẩm sạch…

Gọi