058833
Users Today : 3
Total Users : 58833
Views Today : 5
Views Last 30 days : 4210
Total views : 413617

Màng Ghép OPP/MPET/PE

Màng Ghép OPP/MPET/PE là nhóm bao bì có tính thẩm mỹ và thiết kế có sự lôi cuốn cao, đáp ứng cho cộng đồng doanh nghiệp ở các lĩnh vực thực phẩm, hóa chất, mỹ phẩm…

Gọi