Sản Phẩm

Showing 22–42 of 48 results

Bao Bì Shopping

Túi Siêu Thị Tự Hủy

Bao Bì Shopping

Túi Đựng Quần Áo

Bao Bì Shopping

Túi Đựng Thuốc

Bao Bì Shopping

Túi Đựng Áo Thun

Bao Bì Thực Phẩm

Túi Zip Đựng Thực Phẩm

Bao Bì Thời Trang - May Mặc

Túi Zip Đựng Quần Áo

Bao Bì Zipper

Túi Zipper PE Trong

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Túi Màng Ghép Ép 4 Biên

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Túi Zipper OPP/CPP – PET/PE

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Túi Ép 3 Biên & Miệng Ziplock

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Màng Ghép OPP/MPET/PE

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Túi PA/PE Hút Chân Không

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Túi Nắp Keo Màng Ghép

Bao Bì Màng PE- PP- HD

Cuộn PE PP Đóng Gói Tự Động

Gọi