in túi nilon

Showing all 2 results

In ấn túi nilon được thực hiện trực tiếp từ công đoạn sản xuất túi nilon đến in ấn lên túi. Công ty bao bì Long Vũ đảm bảo chất lượng đúng với yêu cầu KH

Gọi