058835
Users Today : 5
Total Users : 58835
Views Today : 7
Views Last 30 days : 4212
Total views : 413619

Túi Nilon Cắt Seal Nắp Keo

Túi Nilon Cắt Seal Nắp Keo được sản xuất và in ấn tại Bao Bì Long Vũ. Túi nilon cắt seal có nắp dán keo còn gọi là túi niêm phong

Gọi