Category Archives: Chính Sách

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật thông tin 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên tại baobilongvu.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại hoặc địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà baobilongvu.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ […]

Chính Sách Thanh Toán

Chính sách thanh toán  1. Khách hàng cá thể Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình qua 2 cách sau: Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại công ty bao bì Long Vũ. Tại địa chỉ sau: 25 Đường TA 15, Phường Thới An, Quận 12, Tp. […]

Gọi