063671
Users Today : 50
Total Users : 63671
Views Today : 78
Views Last 30 days : 2252
Total views : 421816

Túi Nilon Cắt Seal Nắp Keo

Túi Nilon Cắt Seal Nắp Keo được sản xuất và in ấn tại Bao Bì Long Vũ. Túi nilon cắt seal có nắp dán keo còn gọi là túi niêm phong

Gọi