058833
Users Today : 3
Total Users : 58833
Views Today : 5
Views Last 30 days : 4210
Total views : 413617

Túi Đựng Tôm Giống

Túi đựng tôm giống là túi nilon được sản xuất và in ấn tại bao bì Long Vũ. Túi được ép đáy hình cong bo góc cho tôm giống không bị kẹt chết ở đáy túi

  • Chất liệu: PE trong
  • Độ dày: 4.5 – 10 zem
  • Số lượng: 200kg trở lên
  • In ấn: 1 – 8 màu

Gọi