Túi Ép 3 Biên & Miệng Ziplock

Túi ép 3 biên và miệng có ziplock được sản xuất tại công ty bao bì Long Vũ với chất lượng cực tốt. Chất lượng túi sẽ tương xứng với giá tiền.

Gọi