Túi Kiếng OPP

Túi opp thường được dùng đựng quần áo, những sản phẩm cần được trưng bày cho khách hàng nhìn thấy. Túi được sản xuất tại Bao Bì Long Vũ

Gọi