058834
Users Today : 4
Total Users : 58834
Views Today : 6
Views Last 30 days : 4211
Total views : 413618

Túi PA/PE Hút Chân Không

Túi màng ghép PA/PE dùng hút chân không được sản xuất tại công ty in bao bì nhựa Long Vũ, túi màng ghép PA/PE giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn

Gọi