058833
Users Today : 3
Total Users : 58833
Views Today : 5
Views Last 30 days : 4210
Total views : 413617

Túi Nắp Keo Màng Ghép

Túi nắp keo màng ghép được sản xuất tại công ty in bao bi nhựa Long Vũ. Túi nắp keo mang ghép có độ trong suốt cao, giúp nhìn rõ sản phẩm

Gọi